Burzitis

Burze predstavljaju male zatvorene vrećice ispunjene tečnošću. Smeštene su u unutrašnjosti zglobova, a na mestima pritiska, te je njihova uloga da smanje trenje izmedju tetiva i kosti, tetiva i tetiva i tetiva i kože.

Bursitis je zapaljenje burzi. Postoji više vrsta (bursitisi nastali pojačanim trenjem, hemijski izazvani i septični), a po učestalosti se izdvajaju bursitis zgloba ramena, lakta, kolena i kuka.

Uzrok nastanka: Uzrok burzitisa je najčešće povreda ili pritisak koji je zglob pretrpeo, što dovodi do upale burzalne vrećice. To se javlja pri učestalom ponavljanju istih pokreta kao što je to na primer kod sportista (tenisera, trkača…), zidara i nekih drugih profesija.

Kliničku sliku: Karekteriše bol i prisustvo otoka. Bol je u akutnom stanju intenzivan tokom dana i noći. Bolovi se smiruju nakon nekoliko dana sa zaostalim manjim bolom i ograničenom pokretljivošću.

Dijagnoza: Laboratorijski nalazi su normalni, a rentgengrafija je ili negativna ili se mogu uočiti manje kalcifikacije u burzi i dijagnoza se uspostavlja na osnovu kliničke slike.

Lečenje: U lečenju burzitisa preporučuje se mirovanje, pošteda od fizičke aktivnosti, rashlađivanje zahvaćene regije, fizikalna terapija (elektroterapija, magnet, laseroterapija), nesteroidni antiinflamatorni lekovi ili punkcija, dok se retko tretira hirurški.