Sindrom bolnog ramena

Sindrom bolnog ramena – Periartritis ramenog zgloba

SINDROM “BOLNO RAME” spada u grupu tzv. vanzglobnih reumatskih bolesti. Bolno rame ili periarthritis humeroscapularis je reumatski poremećaj koji zahvata rameni zglob, kao i mišiće i tetive koji se nalaze u okolini samog zgloba. Karakteriše ga izražen bol u ramenu koje je praktično nepokretno. Bolesnik u tipičnom slučaju pridržava ruku prislonjenu uz telo da bi izbegao nehotične pokrete koji uzrokuju bol. Obično se javlja jednostrano, vrlo rijetko obostrano, zapažena je i naizmjenična pojava.

Najčešće oboljevaju osobe između 35 i 40 godina. Oba pola su podjednako zastupljena.

Uzrok nastanka: Razni štetni faktori, kao traume pri nezgodnim naglim pokretima ruke, pri podizanju ili nošenju tereta, mogu da dovedu do promena u tetivi mišića supraspinatusa. Dejstvo hladnoće u smislu lokalnog rashlađivanja ramena može da smanji postojeću slabu vaskularizaciju tetive mišića i dovede do pojave zapaljenja.

Klinička slika: Najčešće se manifestuje na dva načina: U prvom slučaju, bolovi u ramenima pojavljuju se naglo (akutno), uz ograničenje funkcije ramenog zgloba, koje je obično prolazno, a takvo stanje nazivamo akutno bolno rame.

Drugo, vrlo često stanje počinje s manjim bolovima u ramenu i postepeno sve većim ograničenjem pokretljivosti ramena, tako da u završnoj fazi gotovo nisu mogući pokreti u ramenom zglobu. Obično prvo počinje na tetivama ramenog pojasa što je praćeno bolom pri određenim pokretima ramena, a sa napredovanjem bolesti dolazi do zapaljenja zglobne čaure što izaziva vrlo jake bolove i ograničenje pokreta. Takvo stanje nazivamo smrznutim ramenom.

Dijagnoza: Postavlja se na osnovu anamneze i objektivnog kliničkog pregleda. Potrebno je uraditi i uporedni RTG snimak oba ramena, a kod starijih osoba i profilni snimak vratne kičme. U akutnoj fazi treba uraditi sedimentaciju, krvnu sliku i fibrinogen.

Lečenje: U terapiji se primenjuju NSAIL tj. antiinflamatorni lekovi koji se koriste protiv bola i upale, a ponekad se primenjuju i injekcije glukokortikoida lokalno u rame. Masaža ledom pomaže, a naročito je značajno podmetnuti jastučić pod pazuh da bi se nadlaktica odmakla od tela. Najvažnija fizikalna procedura svakako je kineziterapija, čijom primenom treba vratiti punu pokretljivost ramenu.