Tendosinovitis

Tendosinovitis je upala tetiva i njihovih ovojnica. Najčešće su pogođeni zglobovi ruku i nogu.

Uzrok nastanka: Mogu nastati kao posledica infekcija, povreda, napora ili mogu biti nepoznatog uzroka. Najčešće se javlja kao profesionalno oboljenje zbog opterećenja pojedinih tetiva. Mogu biti traumatski, gnojni, tuberkulozni i reumatski.

Klinička slika: Karakteriše se otežanom i smanjenom pokretljivošću uz prisutan otok zahvaćenog zgloba, praćeno bolom i lokalno povišenom temperaturom.

Dijagnoza: Do dijagnoze se dolazi fizičkim pregledom od strane lekara (palpacijom ili provokacijom-pokretom savijanja zahvaćenog zgloba što rezultuje bolom).

Lečenje: Cilj lečenja je smanjenje bola i upale. Postiže se odmorom, hlađenjem bolne regije, nesteroidnim antiinflamatornim lekovima kao i hirurškom intervencijom (iako nije uobičajeno).